Ready, Aim, and Fire with these Amazing Online Shooting Games - Free Boy Games

Knock Balls Best PC Games
Knock Balls

Ang pinakabagong larong arkada galing sa VooDoo ay maaari na ngayong i-download sa PC at Mac na mga kompyuter. Ang nakakahumaling na larong ito ay magpapa-alala sa ating nga kasingsikat na mga larong, Angry Birds, or the cool and new Angry Birds Star Wars II na Libre, kung saaan ang mga manlalaro ay hinahamon sa pagtitira […]

Read More...
Rating: 4.7
NEW
Zombie Guard Best PC Games
Zombie Guard

Kumuha ng baril at sombrero. Nasa pader ka. Ang siyudad ay nasas ilalim ng madalas na panganib sa mga atake ng mga zombie, at ikaw ang inatasang magbantay at magtanggol sa iyong sector sa hukbo. Kaya kunin ang iyong sandata at magdala ngb kaalyado. Turno mo na para magbantay sa Zombie Guard na-unblock na mga larong […]

Read More...
Rating: 4.7
NEW
N.O.V.A Legacy Best PC Games
N.O.V.A Legacy

Isa kang beteranong sundalo ng N.O.V.A na si Kal Wardin na inatasang puksain ang mga sumalakay galling sa Colonial Administration na puwersa. Sa tulong ng iyong AI Agent na si Yelena, inatasan kang puksain bawat alien na mananalakay. Ang kapalaran ng sangkatauhan ay nasa iyong mga kamay, maglaro ng Nova Legacy ngayon! Sumabak sa matinding […]

Read More...
Rating: 4.9
Dino Hunter: Deadly Shores Best PC Games
Dino Hunter: Deadly Shores

Naroon ka saisangbagongpakikipagsapalaran. Isa itongpakikipagsapalarannahindimaisip! At ngayon ay nangyayarinaitosa Dino Hunter: Deadly Shores! Sagupain ang parang buhaynamga dinosaur nangmukha-sa-mukhaditosa 3d namakatunaynamundo. Ang larongito ay siguradongmagpapabilis ng iyong adrenaline! Kaya kuninna ang iyong ripple at simulan ang pangangasongayon!   Ang gubat ay puno ng mgabitag at panganib. Kailangan mong maging mapagbantay sa iyong paligid. Tandaan mo, […]

Read More...
Rating: 4.8
Last Day on Earth: Survival Best PC Games
Last Day on Earth: Survival

Earth is coming to an end soon, and it’s the Last Day on Earth. The place is infested with zombies and you have to fight for your own survival. Bigger and better on PC, maximise your gaming experience by downloading Last Day on Earth PC.

Read More...
Rating: 4.9
Guns of Boom – Online Shooter Best PC Games
Guns of Boom – Online Shooter

The all new multiplayer FPS game is here! Meet Guns of Boom, a thrilling shooter game that will pump up your adrenaline and make you ask for more. Bigger and better on PC, maximise your gaming experience by downloading Guns of Boom PC.

Read More...
Rating: 4.9
Pixel Gun 3D Best PC Games
Pixel Gun 3D

When Minecraft meets CS, it is the game of the century with Pixel Gun 3D Pocket Edition for PC! Download now and get access to various guns, updates, events, hack and cheats to the game! See you online!

Read More...
Rating: 4.9
Bowmasters Best PC Games
Bowmasters

If you are a fan of shooting games, Bowmasters will surely become your instant online favorite. Download and play Bowmasters Prelude, 2, 3 on your PC/Mac and experience ultimate gaming experience. Get sneak peaks at the diamond membership and download free APK too.

Read More...
Rating: 4.9
NEWIt is time to grasp your handgun and fire at your target with our amazing collection of online shooting games. Be sure to improve your hand-eye coordination as these first-person shooter games will keep you busy. Not only are they suitable for boys, but they are also excellent choices for girls too! Download and play now!

You can download Minecraft shooting games, stickman shooting games, zombie shooting games and a lot more. You can also enjoy shooting games unblocked or unblocked shooting games. It will be more fun playing multiplayer shooting games and similar online shooting games with your family and friends.

Are you ready to be a badass? Of course, you are – you have always got it in you! From zombie shooting to dinosaur hunting, these boy games will put your hand-eye coordination to the test. Not only will you love the intensity these games offer, but you will also appreciate their visual styles that will give your eyes a treat.

Survive a hoard of zombies and up your bases with Last Day on Earth: Survive. Know what it is like to live amongst dinosaurs and hunt them in Dino Hunter: Deadly Shores. If you are into multiplayer first-person shooter games, then Pixel Gun 3D will keep you off your feet. Or perhaps you like the idea of defending your sanctuary from a never-ending series of swap critter attacks in Swamp Attack.

Whether you like first-person shooter games or simple shooting boy games, expect to spend minutes or even endless hours of playing. Run and shoot on foot; go for high-speed chases while shooting at waves of enemies; battle evil forces and survive. Games.lol has a list of popular online shooting games that will absolutely tickle that gamer spirit of yours. Ready your aim – the target practice begins now!

Take your pick! Click on any of the game icons above and start your shooting adventure today!

 

Top 3 Shooting Games We Recommend

 

Guns of Boom – Online Shooter

Are you a fan of competitive first-person shooter games? If you are tired of the same old games that you are playing, why not try a new one? One of our favorite shooting games includes Guns of Boom – Online Shooter.

In Guns of Boom – Online Shooter, players will be teamed up into two in a battle for supremacy. You have to eliminate the opposing team members using a wide range of guns and other weapons available in the game. Guns of Boom has various maps so that you can create unique warfare strategies for your team. Aside from the tons of collectible weapons and upgrade parts that you can get while playing, you can also customize your character with equipment that provides perks and boosts your gameplay.

You will never get bored with Guns of Boom – Online Shooter because it is one of the few online shooting games that has various game modes for unlimited fun and excitement. With regular content being added through game updates, you will never run out of reasons to play Guns of Boom. Hone your shooting skills in this top boys’ game that is not only competitive but also entertaining!

 

Pixel Gun 3D

Another shooting game for boys is Pixel Gun 3D. This will be your top choice if you want a first-person shooter game that is unlike any other. In the game, you will have to shoot your way to victory in an 8-bit environment. Pixel Gun 3D might look like a simple boys’ game, but teenagers and adults will also have fun playing it because of the competitive gameplay that this online shooting game provides.

Play with up to 8 players in an online deathmatch that pits you against players in various locations around the world. You will have access to hundreds of different weapons and skins that you can customize and upgrade to give your player a competitive edge in the game. You can also create custom maps for your matches and load the maps that are available in the game. Pixel Gun 3D is an online shooting game with 3 game modes that you can access right from the start – Battle Royale, Survival Campaign, and Cooperative. Play the game as you want without being limited to the number of things that you can do like other first-person shooter games.

 

Dino Hunter: Deadly Shores

Dino Hunter: Deadly Shores is another first-person shooting game that brings an exhilarating gaming experience as you are put in a battle against the mighty dinosaurs that sees you as their perfect snack. Survive in a remote Jurassic Island and hunt the giant reptiles before they hunt you.

Dino Hunter features a realistic and gorgeous 3D environment. Explore lush rainforests and deep jungles and look for your target dinosaurs in high definition graphics. Watch out as dinosaurs of all sizes and shapes might jump on you. Be prepared in combat with hundreds of weapons available in the game ranging from simple ones like pistols, rifles, and crossbows to more powerful guns such as rocket launchers and grenades.

Join in an expedition that explores the world as seen through the eyes of ferocious beasts once thought to be extinct. Collect trophies and rewards as you kill your prey. Use these rewards to unlock more weapons, locations, and missions, and dinosaurs to hunt.

Dino Hunter: Deadly Shores is definitely not for the faint-hearted as dinosaurs can turn from docile and quiet animals to the most deadly and violent beasts. Take up the challenge with this first-person shooter game and embark on an amazing adventure.

Bring along shooting games for kids on holidays; just download free shooting games and enjoy these shooting games for free. You can also play online multiplayer shooting games and other shooting games online if you have wifi in those vacation locations.

Take your aim and shoot! Spring into action with any of the Shooting games here!

Knock Balls Best PC Games
Knock Balls

Ang pinakabagong larong arkada galing sa VooDoo ay maaari na ngayong i-download sa PC at Mac na mga kompyuter. Ang nakakahumaling na larong ito ay magpapa-alala sa ating nga kasingsikat na mga larong, Angry Birds, or the cool and new Angry Birds Star Wars II na Libre, kung saaan ang mga manlalaro ay hinahamon sa pagtitira […]

Read More...
Rating: 4.7
NEW
Zombie Guard Best PC Games
Zombie Guard

Kumuha ng baril at sombrero. Nasa pader ka. Ang siyudad ay nasas ilalim ng madalas na panganib sa mga atake ng mga zombie, at ikaw ang inatasang magbantay at magtanggol sa iyong sector sa hukbo. Kaya kunin ang iyong sandata at magdala ngb kaalyado. Turno mo na para magbantay sa Zombie Guard na-unblock na mga larong […]

Read More...
Rating: 4.7
NEW
N.O.V.A Legacy Best PC Games
N.O.V.A Legacy

Isa kang beteranong sundalo ng N.O.V.A na si Kal Wardin na inatasang puksain ang mga sumalakay galling sa Colonial Administration na puwersa. Sa tulong ng iyong AI Agent na si Yelena, inatasan kang puksain bawat alien na mananalakay. Ang kapalaran ng sangkatauhan ay nasa iyong mga kamay, maglaro ng Nova Legacy ngayon! Sumabak sa matinding […]

Read More...
Rating: 4.9
Dino Hunter: Deadly Shores Best PC Games
Dino Hunter: Deadly Shores

Naroon ka saisangbagongpakikipagsapalaran. Isa itongpakikipagsapalarannahindimaisip! At ngayon ay nangyayarinaitosa Dino Hunter: Deadly Shores! Sagupain ang parang buhaynamga dinosaur nangmukha-sa-mukhaditosa 3d namakatunaynamundo. Ang larongito ay siguradongmagpapabilis ng iyong adrenaline! Kaya kuninna ang iyong ripple at simulan ang pangangasongayon!   Ang gubat ay puno ng mgabitag at panganib. Kailangan mong maging mapagbantay sa iyong paligid. Tandaan mo, […]

Read More...
Rating: 4.8
Last Day on Earth: Survival Best PC Games
Last Day on Earth: Survival

Earth is coming to an end soon, and it’s the Last Day on Earth. The place is infested with zombies and you have to fight for your own survival. Bigger and better on PC, maximise your gaming experience by downloading Last Day on Earth PC.

Read More...
Rating: 4.9
Guns of Boom – Online Shooter Best PC Games
Guns of Boom – Online Shooter

The all new multiplayer FPS game is here! Meet Guns of Boom, a thrilling shooter game that will pump up your adrenaline and make you ask for more. Bigger and better on PC, maximise your gaming experience by downloading Guns of Boom PC.

Read More...
Rating: 4.9
Pixel Gun 3D Best PC Games
Pixel Gun 3D

When Minecraft meets CS, it is the game of the century with Pixel Gun 3D Pocket Edition for PC! Download now and get access to various guns, updates, events, hack and cheats to the game! See you online!

Read More...
Rating: 4.9
Bowmasters Best PC Games
Bowmasters

If you are a fan of shooting games, Bowmasters will surely become your instant online favorite. Download and play Bowmasters Prelude, 2, 3 on your PC/Mac and experience ultimate gaming experience. Get sneak peaks at the diamond membership and download free APK too.

Read More...
Rating: 4.9
NEW