Sniper Games | Zombie, Stickman Sniper Games Unblocked

Knock Balls Best PC Games
Knock Balls

Ang pinakabagong larong arkada galing sa VooDoo ay maaari na ngayong i-download sa PC at Mac na mga kompyuter. Ang nakakahumaling na larong ito ay magpapa-alala sa ating nga kasingsikat na mga larong, Angry Birds, or the cool and new Angry Birds Star Wars II na Libre, kung saaan ang mga manlalaro ay hinahamon sa pagtitira […]

Read More...
Rating: 4.7
NEW
Zombie Guard Best PC Games
Zombie Guard

Kumuha ng baril at sombrero. Nasa pader ka. Ang siyudad ay nasas ilalim ng madalas na panganib sa mga atake ng mga zombie, at ikaw ang inatasang magbantay at magtanggol sa iyong sector sa hukbo. Kaya kunin ang iyong sandata at magdala ngb kaalyado. Turno mo na para magbantay sa Zombie Guard na-unblock na mga larong […]

Read More...
Rating: 4.7
NEW
N.O.V.A Legacy Best PC Games
N.O.V.A Legacy

Isa kang beteranong sundalo ng N.O.V.A na si Kal Wardin na inatasang puksain ang mga sumalakay galling sa Colonial Administration na puwersa. Sa tulong ng iyong AI Agent na si Yelena, inatasan kang puksain bawat alien na mananalakay. Ang kapalaran ng sangkatauhan ay nasa iyong mga kamay, maglaro ng Nova Legacy ngayon! Sumabak sa matinding […]

Read More...
Rating: 4.9
Dino Hunter: Deadly Shores Best PC Games
Dino Hunter: Deadly Shores

Naroon ka saisangbagongpakikipagsapalaran. Isa itongpakikipagsapalarannahindimaisip! At ngayon ay nangyayarinaitosa Dino Hunter: Deadly Shores! Sagupain ang parang buhaynamga dinosaur nangmukha-sa-mukhaditosa 3d namakatunaynamundo. Ang larongito ay siguradongmagpapabilis ng iyong adrenaline! Kaya kuninna ang iyong ripple at simulan ang pangangasongayon!   Ang gubat ay puno ng mgabitag at panganib. Kailangan mong maging mapagbantay sa iyong paligid. Tandaan mo, […]

Read More...
Rating: 4.8
Last Day on Earth: Survival Best PC Games
Last Day on Earth: Survival

Earth is coming to an end soon, and it’s the Last Day on Earth. The place is infested with zombies and you have to fight for your own survival. Bigger and better on PC, maximise your gaming experience by downloading Last Day on Earth PC.

Read More...
Rating: 4.9
Guns of Boom – Online Shooter Best PC Games
Guns of Boom – Online Shooter

The all new multiplayer FPS game is here! Meet Guns of Boom, a thrilling shooter game that will pump up your adrenaline and make you ask for more. Bigger and better on PC, maximise your gaming experience by downloading Guns of Boom PC.

Read More...
Rating: 4.9
Pixel Gun 3D Best PC Games
Pixel Gun 3D

When Minecraft meets CS, it is the game of the century with Pixel Gun 3D Pocket Edition for PC! Download now and get access to various guns, updates, events, hack and cheats to the game! See you online!

Read More...
Rating: 4.9
Archery King Best PC Games
Archery King

Show off your marksmanship with a bow in Archery King and play against other archers. Archery King by Miniclip is a 3D online archery shooting game that tests your skills while having fun. Learn more hacks and tips to be the best archer!

Read More...
Rating: 4.9
NEW
Bowmasters Best PC Games
Bowmasters

If you are a fan of shooting games, Bowmasters will surely become your instant online favorite. Download and play Bowmasters Prelude, 2, 3 on your PC/Mac and experience ultimate gaming experience. Get sneak peaks at the diamond membership and download free APK too.

Read More...
Rating: 4.9
NEW


Aside from the fast-paced first-person shooting games that have been popular these past few years especially in the e-sports scene, there is more to the shooting genre that you can play. Most gamers always try to test their skills in the competitive gameplay of the greatest e-sports titles for shooting games. Then there are people who just want to have some casual fun in the form of sniper hunt games. While unblocked sniper games do not offer the same thrill that FPS games offer, they can still be great alternatives especially that the gaming industry is now saturated with FPS e-sports games that are cashing in on the popular formula of these sniper games.

While these kinds of games are harder to find, there are still some that made their way to the top of the greatest lists and compete with other popular e-sports titles in terms of the fun that they can provide to gamers of all kinds. To make your life easier, we have compiled a list of the best sniper zombie and stickmen games that you can play in your PC for free. We have narrowed down our choices to the top 3 games that we can find to help you decide on which game you should play.

 

Top 3 Sniper Games We Recommend

 

Guns of Glory

 

Guns of Glory is a strategy-based sniper shooting game that combines the mechanics of MMO games and the adrenaline that shooting games provide. In the game, you have to control an army of soldiers as you are pitted against players around the world for total domination. You have to build an army of elite soldiers and create a strategy that will help you to crush your opponents and claim the throne as the number one conqueror. You can control 3 main characters that you can use to rally the realm against the invaders, and each character has different strengths and weaknesses depending on your play style.

The game also features a huge arsenal of weapons for a complete warfare experience. With an amazing and beautiful graphical prowess, Guns of Glory is easily one of the most stunning shooting games available. The soldiers, building, and the whole environment are rendered beautifully so that you can immerse completely to the game. With its real-time strategy elements, you can challenge your friends or even millions of other players anytime that you want using the online multiplayer mode. Guns of Glory is a well-developed and complete game that will cater to fans of the sniper and strategy categories.

 

N.O.V.A Legacy

 

N.O.V.A (Near Orbit Vanguard Alliance) Legacy is another popular shooting and sniper game that has taken the world by storm because of its never-ending action packed into one small and lightweight app. The game is a spin-off in the popular N.O.V.A series of mobile games that are known to be one of the best shooting games available in mobile. However, you are not just confined to play the game on your mobile device. With the game being made available for PC, you can now play this popular sniper shooting game on a big screen.

N.O.V.A Legacy is a fast-paced sniper shooting game that heavily borrows the mechanics of popular FPS e-sports titles. The game features multiplayer arenas where you can take out your enemies using powerful guns and your tactical skills. Shoot your way to complete victory with the various weapons available in the game from sniper rifles to high-powered artillery. What’s great about the game is that it offers a complete gaming experience whether you play it online or offline. In the offline mode, you will have to complete the mission and progress through the story. In the online mode, you can compete with other players in various game modes and climb the leaderboard.

 

Sniper 3D Gun Shooter: Free Shooting Games – FPS

 

If you we are talking about sniper games, the list will not be complete if Sniper 3D Gun Shooter is not included. The game is one of the best sniper games with over 8 million in downloads. In Sniper 3D Gun Shooter, you have to save the victims from criminals by taking you sniper shooting skills to the next level. Armed with the best sniper rifles, take out each enemy in stealth mode and avoid being discovered. Complete the goals in each level and unlock the blueprints of more powerful guns to collect more weapons. Ready your aim and shoot at the right time because the clock is ticking!

Sniper 3D Gun Shooter has various weapons that you can collect – each with its advantages over the others. You can also unlock different locations with challenges that are becoming more difficult as you progress. What’s more interesting about the game is that it offers an online multiplayer mode that will let you challenge your friends and see who can take out most of the enemies in a short period of time. The game is a mix of thrilling action and a compelling game story that will get you hooked for hours.

 

Start your hunt with these unblocked Sniper Games on Games.lol today!

Knock Balls Best PC Games
Knock Balls

Ang pinakabagong larong arkada galing sa VooDoo ay maaari na ngayong i-download sa PC at Mac na mga kompyuter. Ang nakakahumaling na larong ito ay magpapa-alala sa ating nga kasingsikat na mga larong, Angry Birds, or the cool and new Angry Birds Star Wars II na Libre, kung saaan ang mga manlalaro ay hinahamon sa pagtitira […]

Read More...
Rating: 4.7
NEW
Zombie Guard Best PC Games
Zombie Guard

Kumuha ng baril at sombrero. Nasa pader ka. Ang siyudad ay nasas ilalim ng madalas na panganib sa mga atake ng mga zombie, at ikaw ang inatasang magbantay at magtanggol sa iyong sector sa hukbo. Kaya kunin ang iyong sandata at magdala ngb kaalyado. Turno mo na para magbantay sa Zombie Guard na-unblock na mga larong […]

Read More...
Rating: 4.7
NEW
N.O.V.A Legacy Best PC Games
N.O.V.A Legacy

Isa kang beteranong sundalo ng N.O.V.A na si Kal Wardin na inatasang puksain ang mga sumalakay galling sa Colonial Administration na puwersa. Sa tulong ng iyong AI Agent na si Yelena, inatasan kang puksain bawat alien na mananalakay. Ang kapalaran ng sangkatauhan ay nasa iyong mga kamay, maglaro ng Nova Legacy ngayon! Sumabak sa matinding […]

Read More...
Rating: 4.9
Dino Hunter: Deadly Shores Best PC Games
Dino Hunter: Deadly Shores

Naroon ka saisangbagongpakikipagsapalaran. Isa itongpakikipagsapalarannahindimaisip! At ngayon ay nangyayarinaitosa Dino Hunter: Deadly Shores! Sagupain ang parang buhaynamga dinosaur nangmukha-sa-mukhaditosa 3d namakatunaynamundo. Ang larongito ay siguradongmagpapabilis ng iyong adrenaline! Kaya kuninna ang iyong ripple at simulan ang pangangasongayon!   Ang gubat ay puno ng mgabitag at panganib. Kailangan mong maging mapagbantay sa iyong paligid. Tandaan mo, […]

Read More...
Rating: 4.8
Last Day on Earth: Survival Best PC Games
Last Day on Earth: Survival

Earth is coming to an end soon, and it’s the Last Day on Earth. The place is infested with zombies and you have to fight for your own survival. Bigger and better on PC, maximise your gaming experience by downloading Last Day on Earth PC.

Read More...
Rating: 4.9
Guns of Boom – Online Shooter Best PC Games
Guns of Boom – Online Shooter

The all new multiplayer FPS game is here! Meet Guns of Boom, a thrilling shooter game that will pump up your adrenaline and make you ask for more. Bigger and better on PC, maximise your gaming experience by downloading Guns of Boom PC.

Read More...
Rating: 4.9
Pixel Gun 3D Best PC Games
Pixel Gun 3D

When Minecraft meets CS, it is the game of the century with Pixel Gun 3D Pocket Edition for PC! Download now and get access to various guns, updates, events, hack and cheats to the game! See you online!

Read More...
Rating: 4.9
Archery King Best PC Games
Archery King

Show off your marksmanship with a bow in Archery King and play against other archers. Archery King by Miniclip is a 3D online archery shooting game that tests your skills while having fun. Learn more hacks and tips to be the best archer!

Read More...
Rating: 4.9
NEW
Bowmasters Best PC Games
Bowmasters

If you are a fan of shooting games, Bowmasters will surely become your instant online favorite. Download and play Bowmasters Prelude, 2, 3 on your PC/Mac and experience ultimate gaming experience. Get sneak peaks at the diamond membership and download free APK too.

Read More...
Rating: 4.9
NEW